Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "นิเทศศาสตร์นวัตกรรม กับ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์"

นิเทศฯ@NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "นิเทศศาสตร์นวัตกรรม กับ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์"

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 16.00 - 17.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านระบบ ZOOM 

โดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา และ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศ@นิด้า ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ดำเนินรายการโดย นายปกรณ์ เต็มใจ นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ รุ่น 14 นิเทศ@นิด้า

ลงทะเบียนเข้าฟังฟรีตั้งแต่บัดนี้ - 27 ม.ค. 64!!

Link >> https://forms.gle/5Qo5y7vjuXfWokrP7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.099-287-4647