ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2564

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

     วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์  2564  ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 7 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ (รายละเอียดตามประกาศฯ)

 

ประกาศผลการคัดเลือก

      วันที่ 17 มีนาคม 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบจากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้