การประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

สถาบันฯ ขอเชิญชวนให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลงานวิทยานิพนธ์เข้าประกวด ดังนี้

ส่งผลงาน

          สมัครออนไลน์  บัดนี้ - 21 พฤษภาคม 2564 ที่ E-mail : best_thesis@nida.ac.th

          สมัครด้วยตนเอง  บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564 ยื่นเอกสารได้ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการนำเสนอผลงาน

           วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และพิธีมอบรางวัล

           วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้จากไฟล์ดาวน์โหลดนี้