สรุปเทรน TiktoK จากงานวิจัยนักศึกษานิเทศฯ นิด้า

สรุปเทรน TiktoK จากงานวิจัยนักศึกษานิเทศฯ นิด้า

 

ทราบไหมคะว่าที่นิเทศฯ นิด้า ก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ Tiktok เช่นกันค่ะ นั่นก็คือ “การเปิดรับสื่อ การรับรู้ทัศนคติ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน Tiktok” โดย คุณจิณณรัตน์ ธัญศิรอนันต์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตรค่ะ

ซึ่งงานวิจัยนี้พบว่า ในด้านการเปิดรับเนื้อหาในแอปพลิเคชัน Tiktok ส่วนใหญ่มีการเปิดรับเนื้อหาประเภทมีม (meme) หรือมุกล้อเลียน ตลก ขำขัน รองลงมาคือเนื้อหาประเภทการเต้น เช่นที่กำลังมาเลยช่วงนี้ เก็บทรงไม่อยู่ หรือที่เคยฮิตๆอย่าง วิบวับ พักก่อน และยังมีเต้นโคฟเวอร์สั้น ๆ จากเพลง โดยรวมมีการเปิดรับเนื้อหาในแอปพลิเคชัน Tiktok อยู่ในระดับการเปิดรับมาก

ส่วนในด้านทัศนคติที่มีต่อแอปพลิเคชัน Tiktok พบว่า ด้านความคิด ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดว่า Tiktok เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ได้สร้างสรรค์คอนเทนต์วิดีโอสั้นในหลากหลายรูปแบบ มีลูกเล่น เอฟเฟกต์ฟีเจอร์เยอะ น่าสนใจ ส่วนด้านความรู้สึก ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อแอปพลิเคชัน Tiktok ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ความบันเทิง ดูแล้วคลายเครียด ไม่ต้องคิดเยอะ รู้สึกมีความสุขและสนุกเพลิดเพลินในการใช้งาน และในด้านพฤติกรรม ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อแอปพลิเคชัน Tiktok ว่ามีแนวโน้มที่จะมองภาพลักษณ์ของแอปพลิเคชัน Tiktok ในทางที่ดีขึ้น และมีแนวโน้มที่จะใช้งานแอปพลิเคชันนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้านการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชัน Tiktok พบว่า Tiktok ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความบันเทิงและทำให้เกิดความสนุกสนาน อีกทั้งยังทำให้รู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกทันสมัยและทันกระแสอีกด้วย

สามารถติดตามฟัง Why I'm here EP.4 แบบเต็มๆ ได้ที่

Blockdit : AHA by Nitade NIDA

หรือคลิก

https://www.blockdit.com/posts/606c2ac73fc71c0c305b8d21

 

เรียบเรียงโดย กนกวรรณ ภารยาท

ภาพ โดย ลิสา วรรตะธร

นักศึกษาทุนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่น 16