เจาะลึกกับ Social Listening Mandala กับ Keyword “การบินไทย” ตั้งแต่สนใจถึงมีการรับรู้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในขณะที่การบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ