ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2564

 

ยืนยันการเข้าสอบ

      ภายในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ได้ที่ https://forms.gle/r9HMhqQFCnUc2RtJ9 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

     วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม  2564  ผ่านโปรแกรมออนไลน์ 

ประกาศผลการคัดเลือก

      วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบจากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้