Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "สร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย"

นิเทศฯ@NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "สร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย"
ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564  เวลา 16.00 - 17.00 น. เข้าร่วมผ่านระบบ ZOOM  ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

โดย.. คุณจริมจิต พันธ์ทวี   ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
ดำเนินการเสวนาโดย
รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และอาจารย์ประจำนิเทศ@นิด้า

ลงทะเบียนเข้าฟังฟรีตั้งแต่บัดนี้ - 19 พ.ย. 64!!
Link >> https://1th.me/SkfN9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.099-287-4647