คณะนิเทศศาสตร์ฯ นิด้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะนิเทศศาสตร์ฯ นิด้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติ

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกได้ดี

- หากมีประสบการณ์เขียนโครงการ ประสานงานโครงการ บริหารงบประมาณรายรับ หรือการทำบัญชีรายจ่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารโดยทั่วไปได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 มกราคม 2565

สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์
โทรศัพท์ 02-727-3317 หรือ 099-287-4647
อีเมล: gscm@nida.ac.th