10 ปี 10 กิจกรรม สานสัมพันธ์เครือข่ายการสื่อสารนวัตกรรมของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นิเทศ นิด้า

10 ปี 10 กิจกรรม !
นิเทศนิด้า เรามาแบบจัดเต็ม

.
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ด้วยกิจกรรมเสริมทักษะ พัฒนาความสามารถจากกูรูตัวจริงในสายวิชาชีพ
.
ขอชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มาสนุกและได้ความรู้กับกิจกรรมอัดแน่นได้ตลอดทั้งปี แบบ exclusive พิเศษเฉพาะครอบครัว #นิเทศนิด้า เท่านั้น
มาเพิ่มเพื่อน เพิ่มพี่ เพิ่มน้อง ให้รู้จักกันยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบ Online และ On Site!!
.
1. #23พฤษภาคม พบกับ การเสวนา “10 ปี นิเทศ นิด้า องค์ความรู้นวัตกรรมสื่อ นวัตกรรมความคิดแบบออนไลน์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ โดยนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน
.
2. #14มิถุนายน บริจาคอุปกรณ์การศึกษา ณ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ และ ณ มูลนิธิสวนแก้ว พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) จังหวัดปทุมธานี
.
3. #29มิถุนายน บรรยายพิเศษ “How to be top influencers on TikTok and YouTube” ในรูปแบบออนไลน์ โดยนักศึกษาเก่าเจ้าของช่องสุดฮิต
.
4. #30มิถุนายน บรรยายพิเศษ “How to be top influencers on Facebook and Twitter” ในรูปแบบออนไลน์ โดยนักศึกษาเก่าเจ้าของเพจและแอคเคาท์ดัง
.
5. #20กรกฎาคม บรรยายพิเศษ “New Digital Media Technology in the Post-Covid-19 Era” ในรูปแบบออนไลน์
.
6. #21กรกฎาคม บรรยายพิเศษ “การสร้างสรรค์การประกอบการยุคใหม่สำหรับวิสาหกิจ”
.
7. #27กรกฎาคม บรรยายพิเศษ “Design Thinking for Communication”
.
8. #17สิงหาคม บรรยายพิเศษ “Social listening และ Data Visualization: การใช้เพื่อการวิจัยตลาด และจับกระแสสังคม” ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
.
9. #27สิงหาคม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Innovative Marketing Communication Campaign” ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
.
รีบลงทะเบียนจองสิทธิ์ก่อนใครได้ที่ https://forms.gle/uRRh5jeZNxFm9avW9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 090-678-4690, 099-287-4647