เตรียมพบกับ หลักสูตร Non-Degree "การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการและเพิ่มคุณค่าขององค์กรในบริบทดิจิทัล (Data-Driven Content Creation in Digital Entrepren

950707e7fb63c95fec3fd4aaf0663986.jpg