พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

d6fa455ccbc72b02cefa7f2714563a91.jpg

cfdbcce298160bee21daffae7482c628.jpg6ef5acbd59a36ccc25177b6114b9f67a.jpg67f25a81d5d43c5e39af7145083bd9f5.jpg2433f8201f5425bdb10ff26362225c75.jpg5a3c75af46bf90064d544babc94e7efc.jpg 17d9a99a2f388fe6ede5f073839e1892.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ ประจักษ์เนตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด (Mandala)
.
เมื่อวันเสาร์ที่  3 กันยายน 2565  
ที่ผ่านมา ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
.
โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานของข้อมูล และด้านจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรแบบ Degree และNon-Degree ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และร่วมมือวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลทางด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านดิจิทัลของประเทศ