พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

725626c7f97f36d5b3224feb660d446b.jpg4d8743c7224379d301af8e05b80baba0.jpga344303e987e9ac170a849f4c7af9e12.jpg53ed62bd036e9eb0cc79216f4d677970.jpg

34bd968f5b93ad8caea44d160f138693.jpg

 

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัด พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยภายในงานสถาบันได้จัดให้มีพิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และพิธีมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน โดยศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ และมอบโล่/รางวัลต่างๆ
.
โดยในปีนี้นักศึกษาคณะนิเทศฯของเราได้รับรางวัลเรียนดี ทั้งหมด 28 คน
.
ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
.
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565