สัมมนาเชิงวิชาการ “Change to Shine: สื่อเปลี่ยน คนต้องปรับ”

เชิญร่วม สัมมนาเชิงวิชาการ “Change to Shine: สื่อเปลี่ยน คนต้องปรับ”

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการเตรียมความพร้อมทักษะที่เหมาะสมของทรัพยากรบุคคลที่จะเข้าทำงานในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล

นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 – 16.00 น.

ณ ห้อง Learning Auditorium อุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ลงทะเบียนได้ที่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHyGnjBMKdpKCP3iiYFWLfkMi9u71UEqgL-fJSbzF_pCCc7Q/viewform