ประกาศ ผลคัดเลือกผู้สมัครโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรูวิชั่นส์-บีบีซี เวิลด์ นิวส์ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2560

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้ให้การสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้สมัครโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรูวิชั่นส์-บีบีซี เวิลด์ นิวส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 (15thTrueVisions - BBC World News Future Journalist Award 2017) เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้