กำหนดสอบคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2561

กำหนดสอบคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2561

การสมัคร

ระหว่างวันที่ 9 -15 กุมภาพันธ์ 2561  ที่ reg.nida.ac.th

วัน - เวลา สอบ

 1. ส่วนที่ 1 วิชาทฤษฎีและวิจัย  วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

 2. ส่วนที่ 2 วิชาประยุกต์ วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561

สถานที่สอบ 

ณ ห้อง 6006 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิราช

ประกาศผลสอบ

วันที่ 6 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์จากไฟล์นี้