การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ประจำปี 2561

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง การเสวนา หัวข้อ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ : กลยุทธการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคม"  โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ดังนี้

  • คุณมรกต โกมลบุตร (DJ โด๋ว) นักจัดรายการวิทยุ ผู้บรรยายหลักการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กของโครงการก้าวคนละก้าว 
  • คุณชายชาญ ใบมงคล (เบลล์) ครีเอทีฟโครงการก้าวคนละก้าว
  • ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า

พร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ "สื่อ การสื่อสาร และการขับเคลื่อนสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 
ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้อง 4013 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที conference.nida.ac.th/conference61/register.html