ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2561

กำหนดการ

กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 2 3

     วันอังคารที่ 24 เมษายน  2561  เวลา 13.00 น.  ณ ห้อง 4012 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช

 

กรณีปกติ และกรณีประสบการณ์ทำงาน

     วันอังคารที่ 24 เมษายน  2561  เวลา 13.00 น.  ณ ห้อง 3005 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช

 

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบจากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้