บรรยากาศนิด้า รับปริญญาครั้งที่ 33

ภาพบรรยากาศงานเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ในวันที่ 29 มกราคม 2556 โดยมีการซ้อมใหญ่วันที่ 28 มกราคม 2556ที่ผ่านมา

อธิการบดีคนที่ 13 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อธิการบดีคนที่ 13 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายการที่นี่เสรีไทย ตอน อธิการบดีคนที่ 13 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิดีทัศน์แนะนำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
วิดีทัศน์แนะนำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว