วิดีทัศน์แนะนำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 เนื่องจากทรงเห็นว่า การพัฒนาประเทศในขณะนั้น มีความจำเป็นที่ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยกันพัฒนา ดังพระราชปรารภที่ว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องผลิตผู้เชี่ยวชาญสถิติ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

อธิการบดีคนที่ 13 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อธิการบดีคนที่ 13 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายการที่นี่เสรีไทย ตอน อธิการบดีคนที่ 13 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บรรยากาศนิด้า รับปริญญาครั้งที่ 33
บรรยากาศนิด้า รับปริญญาครั้งที่ 33
ภาพบรรยากาศงานเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ในวันที่ 29 มกราคม 2556 โดยมีการซ้อมใหญ่วันที่ 28 มกราคม 2556ที่ผ่านมา